Wei Jia Chen
Wj photo

Wei Jia Chen

Ruby Developer at KFIT Asia Sdn. Bhd.