[FutureLab x AMEU] Zero To One: The Entrepreneurship Journey